апр 05

СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКИ САВЕТ СА РАДНИЦИМА АД „АЛЕКСА ШАНТИЋ“ РАЗГОВАРАО О РЕШАВАЊУ ПРОБЛЕМА НАСТАЛИХ ОТВАРАЊЕМ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

Састанак Социјално-економског савета

Представници, сада већ бивших, радника АД „Алекса Шантић“ у Алекси  Шантићу, са члановима Социјално-економског савета Града Сомбора разговорили су о проблемима са којима се суочавају  после  отварања стечајног поступка у некадашњем респектабилном пољопривредном предузећу.

Миле Јузбашић и  Мирослав Радојчић предочили су члановима  СЕС-а шта су предузели и шта би још могло да се предузме у циљу реализације социјалног програма.

Социјално-економски савет је био јединствен у пружању подршке  радницима  АД „Алекса Шантић“ у остваривању њихових радничких права након отварања стечајног поступка.

СЕС је  упутио позив надлежним органима локалне самоуправе  да се,  у складу са својим овлашћењима, обрате надлежним републичким и покрајинским органима са захтевом да се изнађе адекватно решење ради превазилажења  проблема радника насталих отварањем стечајног поступка у АД „Алекса Шантић“.

Осим наведеног, на састанку СЕС-а формиран је колегијум овог саветодавног тела који би се састајао у ситуацијама које налажу хитно решавање појединих питања. Колегијум  чине: Мирослав Ковачић, испред локалне самоуправе, Зоран Пурић, испред сомборске организације Савеза самосталних синдиката, Томислав Бошњак, као представник послодаваца и Радослав Прокић, председавајући Социјално-економског савета.

На састанку Социјално-економског савета указано је и на скорашње одржавање Сајма запошљавања у Сомбору и истакнуто да се чине велики напори од локалног до републичког нивоа како би се проблем незапослености решавао бржим темпом.

Томе сигурно, речено је на састанку СЕС-а,  доприноси и  Сајам запошљавања који организује Национална служба за запошљавање – Филијала Сомбор, а који ће се у Сомбору одржати 07. априла 2017. године, у Спортском центру „Соко“, у времену од 11.00 до 13.00 часова.

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација