апр 05

ГРАДСКО ВЕЋЕ УСВОЈИЛО ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

На 55. седници Градског већа утврђен предлог решења о именовању Александра Чорка за вршиоца дужности Јавног комуналног предузећа „Енергана“  и то до именовања директора након спроведеног јавног конкурса, а најдуже на период од годину дана. Овај предлог ће на  разматрање и усвајање бити упућен и одборницима Скупштине града Сомбора.

Предлог за именовање новог в.д. директора „Енергане“ проистекао је из чињенице да је досадашњем вршиоцу дужности директора  Васи Крстеском, 31. марта 2017. године истекао мандат, о чему  ће се изјаснити и одборници Скупштине града.

Градско веће је усвојило и извештај о раду Градске управе града Сомбора за 2016. годину. У извештају су наведене најзначајније активности у раду Градске управе са финансијским подацима о утрошеним средствима за њихову реализацију. Извештај ће бити достављен одборницима Скупштине града на разматрање и усвајање.

Веће је у оквиру тачке финансијска питања одобрило средства за набавку моторне косачице  за Основну  школу  „Лаза Костић“ у Гакову и одлучило о другим питањима из делокруга свог рада.

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација