нов 07

ОДРЖАНА 6.СЕДНИЦА САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ГРАДА СОМБОРА

Сагледавајући мере активне политике запошљавања које су спроведене током 2018. године, Савет за запошљавање града Сомбора констатовао је да је за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима у 2018. години одобрено 23 захтева послодаваца за укупно 33 лица у укупном износу од 5.040.000,00 динара, а за субвенције за самозапошљавање у 2018. години одобрено је укупно 35 захтева незапослених лица у укупном износу од 6.360.000,00 динара.

Oве мере активне политике запошљавања реализује Град Сомбор у сарадњи са Националном службом за запошљавање.

На 6.седници Савета за запошљавање, одржаној 07.11.2018. године, конципирани су приоритети и предлози који се односе на спровођење мера активне политике запошљавања за 2019.годину. Локалним акционим планом запошљавања града Сомбора за 2019.годину планира се спровођење три мере активне политике запошљавања на територији града  Сомбора: субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима, самозапошљавање незапослених лица кроз давање субвенције ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, као и привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос и јавни радови.

Према речима Саве Дојића, члана Градског већа града Сомбора задуженог за финансије и привреду и председника Савета за запошљавање, приликом реализовања јавних радова предлог је да се у највећој мери ангажују незапослена лица из сеоских подручја, као и социјално угрожене категорије лица.

На седници Савета такође је било речи o тренутној ситуацији по питању незапослености и профила тражиоца посла, досадашњој сарадњи НСЗ – филијала Сомбор, Града Сомбора и РПК Сомбор и активностима у циљу још квалитетније сарадње.

                                                                            Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација