дец 10

ОДРЖАНА 7. СЕДНИЦА САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

На 7. седници Савета за запошљавање извршена је анализа незапослености по социјалним категоријама, детаљно је анализирано: тренутно бројчано стање по евиденцији НСЗ и Центра за социјални рад Сомбор; број незапослених за неколико година уназад; време боравка лица на евиденцијама НСЗ и Центра за социјални рад Сомбор; односи између лица која се налазе у обе евиденције; програми и мере који би допринели запошљавању лица који се налазе на евиденцији Центра за социјални рад Сомбор; број слободних радних места која су објавили послодавци у 2018. години и њихова структура, у корелацији са стручном спремом; жељи за радом незапослених лица у односу на ниске плате које нуде послодавци; могућности увођења и обука за послодавце; сарадњи НСЗ са Школом за основно образовање одраслих која је изузетна по питању обука, доквалификација и преквалификација.

Због свега горе наведеног закључак Савета је да је потребно  интензивирати сарадњу између НСЗ – филијала Сомбор и Центра за социјални рад Сомбор са циљем да се спрече злоупотребе и могућности одбијања послова од стране корисника помоћи који се остварују преко Центра за социјални рад.

Сава Дојић, председник Савета за запошљавање града Сомбора информисао је чланове Савета о плановима, програмима и мерама које Град Сомбор има у плану за 2019. годину да спроведе кроз Локални акциони план запошљавања 2019. године.

                                                                       Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација