дец 20

ОДРЖАНА 95. СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА

Градско веће - 95. седница

Градско веће – 95. седница

Градско веће је,  на 95. седници, утврдило Предлог одлуке о утврђивању минималне накнаде за текуће и инвестиционо одржавање зграда и накнаде за рад принудног управника у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији града Сомбора. Предлог наведене одлуке, на једној од наредних седница, размотриће и одборници  Скупштине града Сомбора.

Чланови Већа су размотрили и одбацили четири амандмана које је на Предлог одлуке о буџету града Сомбора за 2018. годину, поднела  одборница Скупштине града Сомбора проф. др Дуња Прокић.

На 95. седници, одржаној 20. децембра, Градско веће је именовало Комисију за коначни обрачун радова на санацији и адаптацији спомен обележја Музеј „Батинске битке“ у Бездану и прихватило информацију у вези процене тржишне вредности некретнина.

Веће је утврдило критеријуме и текст јавног позива за суфинансирање програма у области спорта  у 2018. години и одлучило о другим питањима из делокруга свог рада.

                                                                   Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација