дец 21

РОДИТЕЉИ МОГУ ИЗАБРАТИ ОСНОВНУ ШКОЛУ У КОЈУ ЖЕЛЕ ДА УПИШУ БУДУЋЕГ ПРВАКА

Родитељи који желе да упишу дете у први разред основне школе изван подручја којем ученик припада, могу по закону изабрати школу у коју желе да упишу будућег првака  и о томе захтев подносе изабраној школи. Захтеви се могу подносити до 1. фебруара 2018. године.

Подручја основних школа у граду Сомбору  утврдила је Скупштина града Сомбора, а увид у подручја школа могу се  извршити на огласним таблама у Предшколској установи „Вера Гуцуња“,  Сомбор.

Основна школа је дужна да упише дете које има пребивалиште на подручју школе, а може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, у складу са просторним и кадровским могућностима школе.

У први разред основне школе за школску 2018/2019.  годину уписују се деца, која на дан почетка школске године 01. септембра 2018. године имају 6,5 до 7,5 година, односно деца рођена од 01.03.2011. до 01.03.2012. године.

Пријављивање деце за упис у први  разред основне школе обавезни су да изврше родитељи, а за децу под старатељством, старатељ или орган старатељства.

О термину евидентирања деце, испитивања и провере спремности деце за упис  Градска управа града Сомбора ће благовремено обавестити родитеље  путем јавних гласила, школа и ПУ „Вера Гуцуња“.

Оригинално обавештење Одељења за образовање на српском језику доступно је овде, а на мађарском овде.

                                                             Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација