СКУПШТИНА ГРАДА УТВРДИЛА БУЏЕТ ЗА 2018. ГОДИНУ

Усвојен буџет града Сомбора за 2018. годину
Усвојен буџет града Сомбора за 2018. годину

Усвојен буџет града Сомбора за 2018. годину

Одборници Скупштине града Сомбора, на 20. седници, одржаној 21. децембра 2017. године, донели су Одлуку о буџету града Сомбора за 2018. годину.

Буџет је образложио  Сава Дојић, члан Градског већа за финансије и привреду и након расправе буџет је усвојен већином гласова одборника.

Према Одлуци о буџету, приходи  за наредну годину планирани су на нивоу од 2.850.000.000,00 динара и на основу њих планирани су и расходи на истом нивоу.  Према глобалној расподели највећа издвајања планирана су у комуналној области и то на нивоу 31,08 одсто, за   област  друштвених делатности 19,06,   образовање 18,69, за расходе опште  намене 16,80 ,  за Градску управу, Градско веће, Скупштину града и Градско правобранилаштво 14,37  одсто буџетских средстава и  расходе опште намене 16,80 одсто.

Одборници су усвојили и сет одлука које  чине саставни део буџета, а то су: Одлука о градским административним таксама, Одлука о накнадама за услуге које Градска управа врши другим лицима, те одлуку о локалним комуналним таксама на територији града Сомбора.

Скупштина је дала сагласност и на програме пословања  јавних комуналних предузећа за 2018. годину и то: ЈКП „Водоканал“, ЈКП „Водовод“, Бездан, ЈКП „Чистоћа“, ЈКП „Простор“, ЈКП „Зеленило“, ЈКП „Енергана“ и ЈКП „Паркинг сервис Сомбор“.  Одборници су усвојили и програм рада јавних установа за 2018. годину и то: ГБ  „Карло Бијелицки“, Народног позоришта Сомбор, Галерије „Милан Коњовић“, Историјског архива, Градског музеја, СЦ „Соко“, Центра за социјални рад и Дома здравља „Др Ђорђе Лазић“, Сомбор.

Скупштина је усвојила и Одлуку о  првим изменама и допунама одлуке о изради измена и допуна плана генералне регулације насељеног места Светозар Милетић, те Одлуку о првим изменама и допунама одлуке о изради плана детаљне регулације дела пута Стапар-Сивац, деонице на делу подручја града Сомбора од пута Л-410 до катастарске и територијалне границе општине Кула.

Скупштина је за директора ЈКП „Паркинг сервис Сомбор“ именовала досадашњу директорку Гордану Вуловић, а за директора ЈКП „Водовод“ у Бездану именован је Дејан Кубатов.

На 20. седници Скупштине града Сомбора  за правобраниоца града Сомбора постављена је Ирина Бурка Парчетић, а  за заменике  правобраниоца  Снежана Миланковић и Светлана Кнежевић.

Одборници су усвојили Кадровски план Градске управе града Сомбора и утврдили коначну ранг листу за чланство у Локалном антикорупцијском форуму града Сомбора, према којој су чланови ЛАФ-а: Немања Јовановић, Владимир Ђумић,  Драгана Миланковић и Ненад Тица.

Усвојен је и Програм рада Скупштине града у наредној години, те одлучено и да се као поклон граду прихвати  објекат  у к.о. Риђица, тзв. „Каштел“  који граду уступа, односно поклања  „Метеор-комерц“ и породица  Добриловић.  „Каштел“ би,  према жељи породице Добриловић,  требало да се користи у хуманитарне сврхе, односно као сигурна кућа или  дом за незбринуте

У оквиру последње тачке дневног реда  констатовано је да Владимиру Јерковићу, истиче мандат директора  Установе за културу ГБ „Карло Бијелицки“, те је покренут поступак за избор новог директора. Уважавајући начин избора, Скупштина је дала позитивно мишљење на предлог Управног одбора ове установе да  Наташа Туркић, професор разредне наставе  врши функцију директора ГБ „Карло Бијелицки“. Скупштина је  обавезала секретарку Скупштине града да прибави мишљење   Националног савета мађарске националне мањине о предлогу УО ГБ „Карло Бијелицки“ и мишљењу Скупштине града о истом, те да  комплетну документацију достави Влади АП Војводине на даље поступање.

                                                  Послови информисања и односа са јавношћу