феб 14

ОДРЖАНА ДЕСЕТА СЕДНИЦА ПРИВРЕДНОГ САВЕТА ГРАДА СОМБОРА

Привредни савет града Сомбора

Члановима Привредног  савета  града Сомбора,  на 10. седници,  презентовани су   резултати   истраживања јавног мњења  о задовољству грађана радом локалне самоуправе и јавних комуналних предузећа,  а било је речи и о мерама активне политике запошљавања кроз доделу субвенција послодавцима  и другим мерама   поспешивања  активности привредних субјеката.

Маркетиншка агенција Invictus mediа, за потребе Града обавила је истраживање  о тзв. задовољству грађана у области пољопривреде, инфраструктуре, локалне самоуправе и области културе и туризма.  Генерално,  у односу на раније  истраживање,  може се констатовати  веће задовољство грађана у истраженим областима,  речено је на седници Привредног савета. Али, констатовано је, структура анкетираних испитаника није адекватна јер  од 1200 анкетираних испитаника   30 одсто  припада старосној доби од 55 до 64 године, а само осам одсто  доби од 25 до 34 године живота.  Осим тога, више од 50 одсто испитаника има статус пензионера, те су чланови Привредног савета закључили  да је потребно извршити додатно истраживање како би се добила веродостојнија оцена грађана о наведеним областима.

Чланови Савета су похвалили мере активне политике запошљавања које предузима локална самоуправа, а посебно доделу субвенција послодавцима за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих.

На 10. седници Привредног савета, одржаној 13. фебруара 2018. године, било је речи и о поспешивању привредних активности кроз краткорочно  кредитирање привредних субјеката.

Саветом је председавао Димитар Павлевски, а седници су присуствовали: Љубица Прокин, Зоран Булатовић, Панто Петровић, Сава Дојић, Мирослав Ковачић, Иван Камерер и мр Михаел Плац, сви чланови ПС, те Тања Штрангарић, саветник у Одсеку за локални економски развој.

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација