феб 15

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ УСВОЈИО ПЛАН РАДА ЗА 2018. ГОДИНУ

Штабом за ванредне ситуације председавао је Антонио Ратковић

Штаб за ванредне ситуације града Сомбора размотрио је и усвојио извештај о раду у 2017. години, а потом и План рада за 2018. годину.

Планом рада у 2018. години,  у првом кварталу,  предвиђено је доношење Програма мера и радова на смањењу ризика од поплава, разматрање епидемиолошке ситуације на територији  града Сомбора, те анализа рада зимских служби у зимском  периоду 2017/2018. године.

У другом кварталу 2018. године, Штаб ће израдити процену угрожености и План заштите и спасавања, те са штабовима за ванредне ситуације општина које припадају Бачким водотоцима разменити искуства о заједничким проблемима, ризицима и опасностима по становништво, материјална, културна добра и животну средину.

Осим осталог, у трећем кварталу са општинама које припадају Бачким водотоцима биће размењена искуства и успостављена сарадња у области система раног упозоравања и јавног узбуњивања

У четвртом кварталу 2018. године анализираће се ниво организованости, опремљености и обучености јединица цивилне заштите за извршавање задатака заштите и спасавања. У последњем кварталу анализираће се и стање дивљих депонија на територији града Сомбора.

Владислав Милошев, директор и Кристина Браун Луковић, испред ВДП „Западна Бачка“ говорили  су о загађењу на Бачбокодском краку Плазовић.

Речено је да је загађење уочено 12. јануара 2018. године, те да су обавештене надлежне инспекције, Агенција за заштиту животне средине и друге надлежне институције у Србији које су алармирале надлежне институције у Мађарској, са захтевом да се одговори о каквом је загађењу реч и шта се предузима да се отклони.

Након тога, надлежне институције Србије и Мађарске одржале су 25. јануара ванредни састанак и обишле локацију на којој је загађење уочено. Констатовано је да се загађивач налази на подручју Бачбокода, да је загађење органског порекла, те да мађарске инспекцијске службе  редовно санкционишу загађивача, али је ситуација на Бачбокодском краку Плазовића непромењена.

С обзиром на наведено, Штаб за ванредне ситуације града Сомбора ће се, закључено је на седници,  обратити Министарству пољопривреде – Републичкој дирекцији за воде,  са захтевом да се са републичког нивоа од надлежних мађарских институција затражи одговор на питање зашто већ месец дана Плазовићем тече загађена вода и шта се предузима да се загађење отклони.

Речено  је и да је вода на Бачбокодском Плазовићу последњи пут  узрокована 7. фебруара и да резултати анализе још нису познати.

На седници Штаба о епидемиолошкој ситуацији на територији града Сомбора, присутне је  известио  директор Завода за јавно здравље у Сомбору, Срђан Мереи.

Према његовим речима епидемиолошка ситуација на територији града је позитивна,  није забележен ниједан случај морбила, а и грип је у границама испод средњег нивоа.

Послови инфромисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација