ОДРЖАНА ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА НАЦРТА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НА ПРОСТОРУ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА „СТАРА СЕЛЕНЧА“, „СЕЛЕНЧА“ И „НОВА СЕЛЕНЧА“

Презентација нацрта Плана генералне регулације на простору месних заједница „Стара Селенча“, „Селенча“ и „Нова Селенча

Представници Јавног комуналног предузећа „Простор“ Сомбор данас су у Великој скупштинској сали зграде Жупаније одржали презентацију нацрта Плана генералне регулације на простору месних заједница „Стара Селенча“, „Селенча“ и „Нова Селенча“ у Сомбору.

Јавна презентација нацрта Плана детаљне регулације одржана је за сва заинтересована физичка и правна лица која су желела да сазнају нешто више о овој теми, или имају предлоге за одређене измене.

Презентација је организована у току јавног увида у нацрт Плана генералне регулације на простору месних заједница „Стара Селенча“, „Селенча“ и „Нова Селенча“  који траје до 4. марта 2021. године. Заинтересовани грађани могу да остваре увид у План генералне регулације у соби 143 на првом спрату зграде Жупаније сваким радним даном, до 4. марта, од 9.00 до 14.00 часова, а доступан је и у електронском облику на следећем линку:

https://www.sombor.rs/aktuelnosti/javni-uvid/javni-uvid-u-nacrt-plana-generalne-regulacije-na-prostoru-mz-stara-selenca-selenca-i-nova-selenca-u-somboru-29-01-04-03-2021/

Лица која имају примедбе на плански документ у току јавног увида, до 4. марта, могу да доставе своје примедбе путем поште на адресу: Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство, Трг цара Уроша број 1, 25101 Сомбор, или лично у згради Жупаније, на шалтере 11-12 Услужног центра, са назнаком „За нацрт Плана генералне регулације на простору МЗ „Стара Селенча“, „Селенча“ и „Нова Селенча“ у Сомбору – позив на број: 350-20/2018-V“.

Јавна седница Комисије за планове Града Сомбора одржаће се у згради Жупаније 11. марта 2021. године у 15.00 часова. У току јавне седнице сва лица која су поднела примедбе у вези са Планом генералне регулације на простору месних заједница „Стара Селенча“, „Селенча“ и „Нова Селенча“ могу да образложе примедбе пред Комисијом за планове Града Сомбора.