мар 12

ОДРЖАНА ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ОБАВЉАЊУ ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ

Јавна расправа о Нацрту Одлуке о зоохигијени 1

Јавна расправа о Нацрту Одлуке о зоохигијени

Завршна јавна расправа о Нацрту Одлуке о обављању делатности зоохигијене на територији града Сомбора одржана је у петак, 09. марта 2018. године.

У току јавне расправе, од 02. до 09. марта 2018. године, на Нацрт  Одлуке у писаној форми достављено је више примедби и предлога измена појединих чланова одлуке.

Примедбе су упутили и јавној расправи присуствовали чланови Групе грађана „Заштита животиња – Сомбор“, и представници  Ветеринарске станице Сомбор, Јавног комуналног предузеће „Чистоћа“, Сомбор и Одељења комуналне инспекције и комуналне полиције Градске управе града Сомбора.

У петак, након обављене јавне расправе,  достављена је још једна примедба.

Одељење за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове Градске управе града Сомбора достављене примедбе и предлоге ће размотрити, сачинити извештај о спроведеној јавној расправи, изјаснити се о примедбама и на даље одлучивање проследити Градском већу града Сомбора.

Послови и нформисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација