мар 09

РАСПИСАН КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ

Ради унапређења противпожарне заштите и ценећи значај добровољности, хуманости и традиције у области заштите од пожара, Градско веће је расписало КОНКУРС за доделу средстава из буџета града Сомбора за невладине организације у удружења грађана у области противпожарне заштите.

Право учешћа на конкурсу имају удружења из области противпожарне заштите која су регистрована на територији града Сомбора, спроводе превентивне мере заштите од пожара и доприносе решавању ванредног догађаја на територији града Сомбора. Удружења грађана која поднесу пријаву на конкурс,  потребно је да имају усвојен Статут, да нису у поступку ликвидације или под привременом забраном делатности, те да испуњавају и друге услове и критеријуме наведене у конкурсу.

Рок за подношење пријава је осам дана од дана објављивања конкурса, односно закључно са 16. мартом 2018. године.

Учесници конкурса пријаву подносе на прописаном образцу, а попуњавају и  изјаву  која је саставни део пријаве. Потребно  је доставити и друга документа наведена у конкурсу.

Пријава уз осталу потребну документацију подноси се лично на писарници Градске управе града Сомбора (приземље зграде „Жупаније“, Трг цара Уроша бр. 1, Сомбор), шалтер 11 и 12, или путем поште на адресу: Градска управа града Сомбора, Трг цара Уроша бр. 1, 25000 Сомбор, са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ – Пријава за конкурс – Комисија за поступак расподеле средстава за невладине организације, удружења грађана у области противпожарне заштите“.

У  року од осам дана од дана закључења конкурса, Комисија за спровођење расподеле средстава, предложиће расподелу средстава и исту на коначно одлучивање доставити Градском већу града Сомбора.

Текст конкурса је доступан овде, а пријава овде.

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација