мар 12

OДРЖАНА ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ АКУСТИЧКИХ ЗОНА

Представници Одељења за пољопривреду и заштиту животне средине

Представници Одељења за пољопривреду и заштиту животне средине

Нацрт Одлуке о одређивању акустичких зона на територији града Сомбора био је на јавној расправи у периоду од 02. до 09. марта 2018. године и грађани су имали могућност да у писаној форми упуте примедбе, предлоге и сугестије на Нацрт Одлуке.

На презентацији одлуке, заказаној за  12. март 2018. године, није било заинтересованих грађана или других лица, а  у Одељењу за пољопривреду и заштиту животне средине,  које је припремило Нацрт Одлуке,  кажу да је достављена једна примедба.

Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине ће, у складу са прописаном процедуром, сачинити извештај о спроведеној јавној расправи, изјаснити се о примедби и Нацрт Одлуке на даље одлучивање упутити Градском већу града Сомбора.

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација