феб 08

ОДРЖАНА ПРВА СЕДНИЦА ПРИВРЕДНОГ САВЕТА У 2019. ГОДИНИ

16. седници Привредног савета присуствовали су чланови: градоначелница Сомбора Душанка Голубовић, градски већник за област финансија и привреде Сава Дојић, градски већник за област комуналне делатности и инвестиције Мирослав Ковачић, начелник Одељења за привреду, туризам и ЛЕР Иван Камерер, шеф Одсека за економски развој и подршку улагањима Михаел Плац, директор „Синагога“ д.о.о. Слободан Ловрић, директор „Орис“ д.о.о. Зоран Огризовић, директор региона за послове са становништвом ОТП банке Никола Паскаш, директор АМК „Магнет“ Панто Петровић, директор „Meteor-commerce“ д.о.о. Славиша Дробиловић и „Agricom company group“ Александар Лалић

16. седници Привредног савета присуствовали су чланови: градоначелница Сомбора Душанка Голубовић, градски већник за област финансија и привреде Сава Дојић, градски већник за област комуналне делатности и инвестиције Мирослав Ковачић, начелник Одељења за привреду, туризам и ЛЕР Иван Камерер, шеф Одсека за економски развој и подршку улагањима Михаел Плац, директор „Синагога“ д.о.о. Слободан Ловрић, директор „Орис“ д.о.о. Зоран Огризовић, директор региона за послове са становништвом ОТП банке Никола Паскаш, директор АМК „Магнет“ Панто Петровић, директор „Meteor-commerce“ д.о.о. Славиша Дробиловић и „Agricom company group“ Александар Лалић

На првој седници Привредног савета града Сомбора у овој години чланови савета су расправљали о осам тачака дневног реда. Шеснаестом седницом Привредног савета председавао је Иван Камерер, начелник Одељења за привреду и туризам, због оставке досадашњег председника Дмитра Павлевског, директора  „Сомболед“ д.о.о. За новог председника чланови су једногласно предложили Слободана Ловрића, директора предузећа „Синагога“ д.о.о. Сомбор, за његовог заменика предложен је Сава Дојић, градски већник за област финансија и привреде. Ови предлози достављају се Градском већу града Сомбора на разматрање и усвајање.

Градски већник за област финансија и члан савета Сава Дојић изложио је Локални акциони план запошљавања за 2019. годину. Овај план регулише циљеве и приоритете програма запошљавања на основу података добијених од НСЗ. У буџету града Сомбора за 2019. годину за активне мере запошљавања планирана су средства у укупном износу од 15 милиона динара. Локалним акционим планом предвиђене су субвенције за  самозапошљавање, запошљавање теже запошљивих лица на новоотвореним радним местима и јавни радови у сеоским подручјима. Предочено је да су Национална служба за запошљавање и Центар за социјални рад од сада повезани са својим евиденцијама и да се ради на томе да се што више радно способних корисника социјалне помоћи запосли помоћу ових мера. ЛАП за запошљавање града Сомбора прихваћен је од стране чланова привредног савета уз одређене сугестије.

Градоначелница Душанка Голубовић известила је чланове Привредног савета о учешћу Сомбора на II Форуму локалних самоуправа у Шпанији. Овај боравак и представљање Сомбора договор је два Министарства спољних послова Србије и Шпаније. Градоначелница је истакла да је учешће на овом Форуму било веома конструктивно и да је Сомбор један од двадесет градова који су потписали протокол о сарадњи са Севиљом, што су чланови савета поздравили као добар развојни потенцијал.

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација