феб 07

У ТОКУ ЈЕ ПРИПРЕМА НАЦРТА ОДЛУКЕ О НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА

Одељење локалне пореске администрације је отпочело рад на припреми нацрта Одлуке о накнади за заштиту и унапређивање животне средине на територији града Сомбора. Према количини загађења које настаје услед одређених активности биће одређене накнаде како би се смањио степен негативног утицаја на животну средину, а у складу са Законом о накнадама за коришћење јавних добара.

Ближе критеријуме за одређивање степена негативног утицаја на животну средину, износе накнада за одређене активности, услове за ослобађање од плаћања накнаде или њено умањење и критеријуме који су од значаја за утицај физичких лица на животну средину утврђује Влада на предлог надлежног министарства. Висину накнаде на нивоу града утврђује сама локална самоуправа на основу критеријума који је утврдила Влада.

Након израде нацрта Одлуке о накнади за заштиту и унапређивање животне средине на територији Града Сомбора, Одељење локалне пореске администрације ће, упутити јавни позив и спровести јавну расправу када ће заинтересована лица, односно грађани моћи да доставе своје писане предлоге, сугестије и коментаре.

Након завршетка расправе, Одељење локалне пореске администрације Градске управе града Сомбора сачиниће извештај о јавној расправи.

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација