јун 12

ОДРЖАНЕ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА ТУРИЗМА ЗА ПЕРИОД 2017-2025 ГОДИНА И НАЦРТА РЕВИЗИЈЕ СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ГРАДА СОМБОРА 2014-2020

 

Јавну расправу су пратили и чланови Градског већа - Немања Сарач, Силард Јанковић, Антонија Нађ Косановић и Мирко Стригић

Јавну расправу су пратили и чланови Градског већа – Немања Сарач, Силард Јанковић, Антонија Нађ Косановић и Мирко Стригић

Jуче су одржане јавне расправе о два стратешка документа битна за развој Сомбора. С обзиром  да је туризам  значајан и битан део Стратегије одрживог развоја града Сомбора, најпре је презентован Нацрт програма развоја туризма за период 2017-20125 године.

Учеснике расправе поздравио је Антонио Ратковић, заменик градоначелнице Сомбора, а

Нацрт програма  развоја туризма презентовали су доц. др Бранко Кресојевић и докторанд Данијела Вићентијевић, стручњаци Агенције за консалтинг и менаџмент „Саветник у туризму“.

Речено је да се изради Програма приступило  полазећи од Националне стратегије развоја туризма, као  и локалних докумената са којима Програм развоја туризма мора бити у сагласности.

Речено је да Програм развоја туризма представља сагласје два паралелна туристичка програма – један се односи на градско подручје, а други  на рурално подручје.

 „Програм није списак стручних идеја и лепих жеља. То није формални документ, то је ходограм, који корак по корак води од визије и општег циља ка појединачним и посебним циљевима развоја туризма“, навели су стручњаци Агенције „Саветник у туризму“.

Иван Шимунов, помоћник градоначелнице навео је да је достављено неколико предлога у писаној форми од стране УГ „Подунав“ из Бачког Моноштора, те да су неки прихваћени, а други нису, са чиме су се сагласили и представници овог удружења који су присуствовали расправи.

На расправи је речено и да  би програм требало да садржи и облик тзв. војничког туризма, с обзиром на то да је више од пола милиона младића током постојања В.П. у Сомбору прошло кроз овај град.

Речено је да је идеја добра и да ће се  консултовати Министарство одбране.

Др Мирослав Стојсављевић, је изнео неколико запажања која су се односила на оно шта недостаје како би се туризам могао успешније развијати.

***

Нацрт ревизије Стратегије одрживог развоја града за период од 2014. до 2020. презентовали су мр Карло Пушкарица, консултатнт Агенције МСМ ТИМ д.о.о. и Тања Тодоровић,  испред Центра за одрживи локални и регионални развој „Waybridge“.

Речено је да темељни документ чија је ревизија вршена није садржао индикаторе, што је основни разлог што се није могло приступити мерљивости задатог и реализованог у периоду од 2014. до 2017. године, те  да „није ни у реду да се сада оцењују циљеви који су задати, јер их је утврдила друга политичка групација.“

„Стратегија је свакако политички документ и сигурно ће се реализовано оцењивати, али са аспекта групације која је утврђивала и спроводила одређене задатке како би се остварили циљеви“, казао је мр Пушкарица.

Учествујући у расправи Драган Никодијевић је затражио да се Одбору Скупштине града Сомбора квартално подносе извештаји о реализацији задатих циљева.

Сходно утврђеним процедурама, следи извештај Градском већу о спроведеним расправама, након чега ће бити утврђени и предлози наведених докумената.

 

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација