окт 22

ОПОМЕНЕ ПОРЕСКИМ ОБВЕЗНИЦИМА ЧИЈА СУ ДУГОВАЊА ВЕЋА ОД 5000 ДИНАРА

Одељење локалне пореске администрације Градске управе града Сомбора објавило је обавештење о издавању опомена физичким лицима и предузетницима чија су дуговања већа од 5.000 динара.

Неплаћено дуговање потребно је платити у року од пет дана од дана пријема опомене.

Уколико пореска обавеза не буде плаћена у остављеном року, или ако у том року не буде поднет захтев за одлагање плаћања пореског дуга, Одељење ће отпочети поступак принудне наплате.

Обавештење Одељења локалне пореске администрације погледајте овде.

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација