феб 27

ОСНОВАН ПЕДАГОШКО – ЕДУКАТИВНИ РАЗВОЈНИ ЦЕНТАР (ПЕРЦЕ)

Педагошки факултет Сомбор

На Педагошком факултету у Сомбору основан је Педагошко – едукативни развојни центар (ПЕРЦЕ) који почиње са радом 1. марта 2019. године. Овај Центар је једна од активности која је проистекла из Споразума о сарадњи између града Сомбора и Педагошког факултета, који је потписан приликом обележавања 240 година од образовања српских учитеља у „Норми“ Аврама Мразовића.

Професори и сарадници Педагошког факултета, педагози, психолози и дефектолози, ће у оквиру Центра пружати саветодавне услуге у вези са тешкоћама у развоју и учењу, проблемима у понашању, активностима за стимулацију развоја, позитивним родитељством, методама и техникама успешног учења, припремом индивидуалног образовног плана итд. Поред саветодавних услуга које су намењене наставницима, васпитачима, дефектолозима, стручним сарадницима, деци, ученицима и родитељима, сарадници Центра организоваће стручна предавања за наставнике и стручне сараднике, јавне акције и активности у школама поводом важних међународних датума. Уз помоћ студената Педагошког факултета планирано је извођење педагошко-психолошких радионица на различите теме са ученицима основних и средњих школа.

            Сарадници Центра ће саветодавне услуге пружати средом у периоду 13 – 15 часова у Педагошкој лабораторији на Педагошком факултету, Подгоричка 4. Заинтересовани наставници, стручни сарадници, као и родитељи могу се обратити на мејл адресу perce@pef.uns.ac.rs.

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација