ОТВОРЕНА ЧЕТИРИ ГРАДСКА КОНКУРСА

Град Сомбор расписао је конкурсе за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у областима културе, здравствене и социјалне заштите, спорта, као и програма за децу.

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката, програма и манифестација у култури за 2022. годину подржаће аматерско културно стваралаштво, изворно народно стваралаштво и очување нематеријалног културног наслеђа; књижевно стваралаштво и издаваштво; музичко стваралаштво, продукцију, интерпретацију и хорове; ликовне и визуелне уметности и кинематографију.

Град ће путем јавног конкурса подржати пројекте и програме удружења из области социјалне и здравствене заштите који ће се фокусирати на промоцију здравља и превенцију болести у области јавног здравља, заштиту и унапређење здравља посебно осетљивих група грађана, унапређење положаја рањивих и маргинализованих појединаца и група, унапређење квалитета живота старије популације, развој инклузије и социјалне укључености, унапређење положаја деце са сметњама у развоју, деце без родитељског старања и других сличних области.

Путем Конкурса за суфинансирање програма у области спорта град ће суфинансирати годишње програме клубова и обезбедити стипендије за најперспективније младе спортисте, а расписан је и градски конкурс којим ће се финансирати и суфинансирати пројекти и програми намењени најмлађим суграђанима, а који су у складу са Локалним акционим планом за децу.

Конкурси су доступни на следећим линковима: