РАСПИСАН ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ПОВЕЉЕ ГРАДА СОМБОРА

Комисија за спровођење поступка за утврђивање јавних признања расписала је Јавни позив за доделу  Повеље града Сомбора.

Ово посебно признање додељује се појединцу на Дан града, 17. фебруара, као посебно признање за достигнућа у претходној години, и то у областима:

  • науке, културе и уметности, односно свих видова стваралаштва (књижевног,
    музичког, сценског, ртв, ликовног, примењене уметности и сличних);
  • планирања и уређења простора и насеља, архитектуре и градитељства;
  • унапређења и заштите животне средине;
  • просвете и развоја школства;
  • спорта и постигнутих спортских резултата;
  • здравства и здравствене заштите;
  • социјалног и хуманитарног рада;
  • привредног развоја и других ненаведених области од значаја за Град Сомбор.

Предлоге за доделу Повеље града Сомбора могу поднети појединци, групе грађана и институције, пријавом на јaвни позив. Предлози се подносе Комисији у писаној форми са образложењем које садржи биографске податке о кандидату и резултате рада кандидата. Рок за подношење је 28.01.2022. године, а предлози се могу предати лично у Услужном центру Градске управе града Сомбора, или путем поште на адресу: Трг Цара Уроша 1. Одељење за друштвене делатности, Комисија за спровођење поступка за утврђивање предлога за доделу повеље и награде, 25101 Сомбор, у затвореној коверти, са назнаком „Предлог за Повељу града Сомбора – не отварати“. Јавни позив за доделу Повеље града Сомбора погледајте на следећем линку: