јул 06

ОТАЏБИНСКЕ ЗНАЧКЕ И ЗАХВАЛНИЦЕ ЗА ДЕВОЈКЕ И МЛАДИЋЕ КОЈИ СУ ДОБРОВОЉНО СЛУЖИЛИ ВОЈНИ РОК

Градоначелница Сомбора је добровољцима уручила захвалнице

Младићима и девојкама, генерација 2014. године, који су добровољно служили војни рок са оружјем на пригодној свечаности  организованој  у великој сали зграде локалне самоуправе Сомбор,  уручене  су значке и захвалнице отаџбине.

Војницима – добровољцима, њих 32-оје, значке и захвалнице су уручили  градоначелница Сомбора Душанка Голубовић и начелник  Регионалног  центра Министарства одбране Нови Сад пуковник Миодраг Надлачки.

Војницима и  резервистима који су завршили курс резервних официра Војске Србије захвалили су се на овом патриотском чину градоначелница Сомбора и начелник  сомборског  Центра Министарства одбране мајор Славко Ђипало.

Свечаности су присуствовали  и  представник Првог центра за обуку потпуковник Златко Салопек,  заменик градоначелнице Антонио Ратковић, Душан Маријан, начелник Западнобачког управног округа, представници општина Апатин  и Оџаци, представници сомборског и апатинског Удружења резервних војних старешина, као и представници СУБНОР-а.

                                                          Послови информисања и односа са јавношћу

јул 05

НА ЈАВНОМ УВИДУ ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О КУЋНОМ РЕДУ У СТАМБЕНИМ И СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИМ ЗГРАДАМА

Одељење за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове припремило је Нацрт Одлуке о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама.

Нацрт Одлуке је доступан овде, а разлози за доношење наведене одлуке произилазе из  Закона о становању и одржавању стамбених зграда (члан 76.) и Статута града Сомбора (члан 38.) којима  је прописано да локална самоуправа има обавезу да пропише општа правила  кућног реда у зградама на својој територији.

Одлуком о кућном реду прописана су општа правила понашања у стамбеним и стамбено-пословним зградама, обавезна за све станаре. Поштовањем правила дефинисаних одлуком обезбедиће се ред, мир и сигурност у стамбеним и стамбено-пословним зградама. Свим станарима ће се омогућити несметано коришћење посебних и заједничких делова зграде, као и очување заједничких делова зграде у уредном, исправном и сигурном стању за коришћење.

Нацртом Одлуке локална самоуправа је нарочито одредила дозвољени ниво буке  у коришћењу посебних делова зграде и у згради, односно стамбено-пословној згради.

Примедбе и предлози на Нацрт Одлуке могу се доставити у писаној форми на писарници Градске управе, шалтер 11 или 12 (зграда локалне самоуправе, Трг цара Уроша 1, Сомбор), уз напомену „примедбе на Нацрт Одлуке о кућном реду у стамбеним и стамбено-пословним зградама“ или на е-маил: zlaslo@sombor.rs , до 10. јула 2017. године, до 9.00 часова.

Јавна седница на којој ће бити завршна расправа, одржаће се 10. јула 2017. године, од 9.00 часова у сали 108, први спрат, зграда локалне самоуправе, Трг цара Уроша 1, Сомбор.

                                                     Послови информисања и односа са јавношћу

јул 05

УТВРЂЕН ПРЕДЛОГ ОДОБРЕНИХ ПРОЈЕКАТА ПО КОНКУРСУ „ПРОГРАМИ ЗА ДЕЦУ 2017″

Надлежна комисија за одлучивање о расподели средстава за финансирање пројеката достављених по конкурсу „ПРОГРАМИ ЗА ДЕЦУ 2017“,  утврдила је предлог одобрених пројеката.

Комисија је констатовала да је на конкурс  достављен  31 предлог пројеката, те да  је једна пријава поднета неблаговремено и није узета у разматрање.

Комисија је одлучила да од 30  благовремено достављених пријава пројеката финансира 23 пројекта, а да одбаци седам конкурсних пријава.

Комисија је утврдила да  учесници конкурса „ПРОГРАМИ ЗА ДЕЦУ 2017“ који сматрају да су оштећени или имају неку другу примедбу,  имају право да у периоду од 05. до 10. јула  2017.  године поднесу приговор.  Приговор се  може поднети  искључиво у штампаној форми, на писарници Градске управе, на шалтеру 11 или 12 (приземље зграде локалне самоуправе, Трг цара Уроша 1).  Неблаговремени приговори  неће бити разматрани.

Предлог листе одобрених пројеката доступан је овде.

Комисија је одлучила да прихвати сугестију Савета за младе да  се организацијама омогући да  саме изврше преструктуирање буџета пројекта без додавања нових ставки, као и да  изврше усклађивање активности, а све у оквиру  износа  одобрених средстава.

Организације  чији се пројекти налази на листи предлога одобрених пројеката уколико врше преструктурирање буџета пројекта имају обавезу да предлоге измењеног буџета, са изменама усклађених  активности, доставе најкасније до  10. јула  2017. године, на Писарницу Градске управе, шалтер 11 или 12.  Не постоји посебан формулар за овај, измењени, буџет. Од овог правила су изузете  организације којима је у целости одобрен пројекат.

О сваком пристиглом приговору,  предложеној измени буџета и активности у пројекту , комисија ће одлучивати у роковима који неће бити дужи од 15 дана од дана њиховог пријема.

                                                                   Послови информисања и односа са јавношћу

јул 04

ЗАКАЗАНА 15. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА

Председник Скупштине града Сомбора прим. др Зоран Парчетић, заказао је 15. седницу Скупштине града.

Према сазиву упућеном одборницима седница ће се одржати 11. јула 2017. године, у великој сали зграде локалне самоуправе (Трг цара Уроша 1, Сомбор), са почетком у 9.00 часова.

Дневни ред предложен одборницима садржи 14 тачака и то: Предлог одлуке о првом ребалансу одлуке о буџету града Сомбора за 2017. годину, Предлог одлуке  за партиципативно буџетирање, Предлог одлуке о максималном броју запослених у систему јавног сектора  града Сомбора за 2017. годину, те Предлог одлуке о уређењу Града.

Одборници ће размотрити и одлучити о: Предлогу  одлуке о остваривању услова за потпунију и квалитетнију здравствену заштиту грађана града Сомбора, предлозима одлука о измени и допуни планова генералне регулације насељених места – Дорослово, Стапар и Риђица, као и Предлогу одлуке о јавном превозу у друмском саобраћају на територији Града Сомбора.

Одборници ће одлучити и о плану и програму превоза путника у градском и приградском саобраћају и реду вожње  АД „Севертранс“, предлогу правилника о финансирању и суфинансирању програма /пројеката удружења који су од јавног интереса за град Сомбор, извештајима о раду месних заједница у 2016. години, имовинско-правним предметима.

Одборници ће размотрити и предлоге Одбора за кадровска питања и радне односе који се односе на разрешења и именовања члана Одбора за образовање, просвету и културу.

                                                             Послови информисања и односа са јавношћу

јул 04

ГРАДСКО ВЕЋЕ УТВРДИЛО ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УРЕЂЕЊУ ГРАДА

70. седница Градског већа

Градско веће је утврдило предлоге одлука о првим изменама и допунама одлука о изради измена и допуна планова генералне регулације насељених места: Дорослово, Риђица и Стапар.  Предлози измена и допуна утврђени су на 70. седници, одржаној 4. јула 2017. године и биће упућени на разматрање и одлучивање одборницима Скупштине града Сомбора.

На 70. седници, чланови Већа утврдили су и Предлог одлуке о јавном превозу у друмском саобраћају на територији града Сомбора и Предлог решења о давању сагласности на план и програм превоза путника  у периоду од 2017/2021. године и прихватили ред вожње превозника „Севертранс“ АД.

Градско веће је утврдило и Предлог Одлуке о уређењу града Сомбора према којем се досадашња одлука мења и на основу предлога изнетих на јавној расправи. Веће је прихватило предлог надлежног Одељења да се прихвате  примедбе ЈКП „Чистоћа“  које се односе на поједине терминолошке изразе који се наводе у одлуци и делимично је прихваћен захтев у погледу измене члана 21. одлуке,  и то део који се односи на продају сезонских производа на покретним тезгама.  Према предлогу измене осим продаје лубеница, диња и купуса биће омогућена и продаја јагода на покретним тезгама. Предлог Одлуке о уређењу града Сомбора биће упућен на разматрање и доношење Скупштини града.

На 70. седници Градско веће је одлучило и о имовинско-правним предметима који се односе на утврђивање службености пролаза Електропривреде  Србије  –  Огранак „Електродистрибуција Сомбор“ и о понуди ради поклона Милана Шарчанског који се у корист Града Сомбора, без накнаде, одрекао власништва на одређеним парцелама ради формирања уличног коридора Личке улице у Сомбору.

                                                      Послови информисања и односа са јавношћу

јул 04

ОДРЖАНА ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О УРЕЂЕЊУ ГРАДА

Jaвна расправа о Нацрту одлуке о уређењу Града Сомбора

Нацрт   Одлуке о уређењу града Сомбора  био је на јавној расправи  у периоду од 29. јуна до  4. јула  2017. године када је завршна расправа одржана на јавној седници.

Према речима Виктора Деспотовића, помоћника начелника Одељења за комуналне делатности, имовинско-правне  и стамбене послове,   разлога  за измену  Одлуке  о уређењу града Сомбора има више.

„Основни  разлози   проузроковани  су  новом Одлуком о  организацији Градске управе којом је укинуто  Одељење за комуналне послове  и ликвидацијом ЈКП „Дирекција за изградњу града Сомбора“ и ЈП „Урбанизам“. Разлог је и усклађивање са Законом о изградњи и то у делу који се односи на решења о  прикључењу на комуналну инфраструктуру, а то је сада регулисано Одлуком о дистрибуцији воде. У нову Одлуку о уређењу града, у делу који се односи на пешачку зону, унети су Трг Косте Трифковића и улица Пеце Петровића“, навео је Деспотовић.

На завршној расправи,  на измену члана 21. поднет је усмени предлог. Предложено је  да  на покретним тезгама власници регистрованих пољопривредних газдинстава могу продавати сезонско воће и поврће, а не као у досадашњој одлуци – лубенице, диње и купус.

На Нацрт одлуке у писаној форми примедбе је доставило и ЈКП „Чистоћа“. О наведеним предлозима Одељење за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове ће известити Градско веће које ће утврдити  Предлог Одлуке о уређењу града и упутити га на одлучивање Скупштини града.

                                                     Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација
No Notify!