нов 23

ОДРЖАНА 33. СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА СОМБОРА

На 33. седници, одржаној 22. новембра, Градско веће је утврдило Предлог одлуке о максималном броју запослених у систему јавног сектора Града Сомбора за 2015. годину.

У односу на првобитну одлуку број запослених у систему јавног сектора Града се не мења, односно износи 1133 запослена. Предложене измене  и допуне Одлуке односе се на број запослених у оквиру броја запослених у органима града, месним заједницама и јавним установама који би према предлогу одлуке требало да износи 605, а у јавним предузећима 528 запослених.

Разлози измена су покренути поступци ликвидације ЈП „Дирекција за изградњу града Сомбора“ и ЈП „Урбанизам“ и потребе да Градска управа преузме део послова из њихове надлежности формирањем нове организационе јединице, за које је потребно преузети и раднике у складу са важећим прописима. Осим тога, предложене су и измене броја запослених у Предшколској установи „Вера Гуцоња“, где би се број радника повећао за 11, а стекли су се услови да  Дом здравља „Др Ђорђе Лазић“ чијих је пет запослених било у систему јавног сектора Града, то више не буде.

Градско веће је утврдило предлоге одлука о разрешењу вршилаца дужности директора у ЈП „Дирекција за изградњу града Сомбора“ и ЈП „Урбанизам“, Бранка Рилкеа и Бориса Ђурковића, те предложило да се за ликвидационог управника у овим предузећима именује Милорад Вељовић.

Веће је одлучило о имовинско-правним предметима, финансијским питањима и другим питањима из делокруга свога рада.

нов 23

САРАДЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ЦРВЕНОГ КРСТА СОМБОРА И ОСИЈЕКА

Будућа сарадња организације Црвеног крста Сомбор и Градског друштва Црвени криж Осијек, била је тема састанка одржаног у Сомбору. Била је то прилика да се представници осијечког Црвеног крижа, Марко Ђукић и Денис Ћопић, те  Биљана Клипа, секретар сомборског Црвеног крста, подсете 2004. године када је између две организације,  у области рада са младима,  сарадња успостављена.

Састанку је присуствовао и председник Скупштине града Сомбора прим. др Зоран Парчетић, који је након излагања планова о сарадњи у наредном периоду изразио спремност да подржи сваки вид наставка сарадње, како у хуманитарној, тако и другим облицима деловања, а нарочито у аплицирању за пројекте код фондова Европске уније.

Представници организација посетили су и прихватни центар за мигранте у Сомбору.

нов 23

ГРАДСКО ВЕЋЕ: ПРЕКО СТРУЧНЕ ПРАКСЕ ЗАПОСЛЕЊЕ ЗА 26 ЛИЦА

ГРАДСКО ВЕЋЕ:  ПРЕКО СТРУЧНЕ ПРАКСЕ ЗАПОСЛЕЊЕ ЗА 26 ЛИЦА

На 32. седници Градског већа утврђен је Предлог одлуке о првим изменама и допунама Одлуке о заштити пољопривредног земљишта, усева и засада, пољских путева и  канала од пољске штете, Предлог одлуке о преузимању оснивачких права над Комуналним предузећем „ Водовод“ Бездан, а потом и Предлог одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Водовод“ Бездан.

Чланови Већа утврдили су и прелог одлуке о покретању поступка ликвидације над ЈП „Дирекција за изградњу града Сомбора“, а разлог за покретање поступка ликвидације је усклађивање са Законом о буџетском систему којим је прописано да јавна предузећа од 1. децембра 2016. године губе статус индиректних буџетских корисника. Осим тога, Радна група која је образована да изврши анализу пословања „Дирекције“ навела је и да ово јавно предузеће „не служи сврси због које је основано, а то је изградња града.“

Градско веће утврдило је и Предлог одлуке о покретању поступка ликвидације над Јавним предузећем за просторно и урбанистичко планирање „Урбанизам“ и заштиту споменика културе, а разлози су лоше пословање – губитак од осам милиона динара  у 2015. години и велики број запослених.

Наведени предлози одлука, као и предлози других одлука биће размотрени и на седници Скупштине града.

На 32. седници Градског већа, одржаној 21. новембра, донета је и Одлука о додели субвенција за реализацију програма стручне праксе ради стицања посебних практичних знања и вештина у 2016. години, у укупном износу од 4.171.500,00 динара. Реализацијом програма стручне праксе који је планиран у оквиру Локалног акционог плана запошљавања Града Сомбора, 26 младих незапослених лица имају могућност да стекну практична знања. Лица са средњим и вишим образовањем обављаће праксу шест месеци, а лица са високим образовњем годину дана. Град ће са 10.000,00 динара субвенционисати праксу лица са средњом стурчном спремом, са 12.000, динара праксу лица са завршеним вишим образовањем и са 18.000,00 динара праксу лица са високим образовањем.

Градско веће је одлучило и о другим питањима из делокруга свога рада.

нов 22

МИНИСТАР ПРОСВЕТЕ ШАРЧЕВИЋ: СИСТЕМСКИ ДО КВАЛИТЕТНОГ ОБРАЗОВАЊА

МИНИСТАР ПРОСВЕТЕ ШАРЧЕВИЋ:  СИСТЕМСКИ ДО КВАЛИТЕТНОГ ОБРАЗОВАЊА

Министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић, у Сомбору је са представницима локалних самоуправа Западнобачког управног округа разговарао о системским решењима у  области образовања. На састанку је било речи о упису у средње школе,  развоју високог образовања на подручју Округа, увођењу информационих технологија у образовање,  од основне школе до факултета.  Речено је да Министарство подршку локалних самоуправа посебно очекује  у делу који се односи на оптимизацију мреже школа.

Испред  Града  Сомбора састанку је присуствовала градоначелница Душанка Голубовић, општине  Апатин Радивој Секулић, испред општине Кула Перица  Видекањић, општине Оџаци Душан Маријан и начелница Западнобачког управног округа мр Латинка Васиљковић.град збуо

Министар  Шарчевић је потом одржао састанак са директорима предшколских установа, основних и средњих школа са подручја Западнобачког управног округа.

  • Циљ нам је квалитетно образовање, а до њега можемо доћи само новим системским решењима, односно новим законима. Не мислимо да водимо некакву строгу политику, мислимо да уведемо либералнији однос ка аутономијама установа, али када установе буду спремне да је преузму – рекао је министар Младен Шарчевић.

школаМинистар је посетио и Основну школу „Братство – јединство“, а потом и Апатин.

Састанку у Сомбору присуствовали су и Габријела Грујић, саветник министра за дуално образовање и Весна Недељковић, помоћник министра за предшколско и основно образовање и васпитање, те Борислав Станичков, начелник Школске управе Сомбор.

нов 22

ОСНИВАЧКА СКУПШТИНА ЛОКАЛНЕ АКЦИОНЕ ГРУПЕ – 23. НОВЕМБРА

ОСНИВАЧКА СКУПШТИНА ЛОКАЛНЕ АКЦИОНЕ ГРУПЕ  -  23. НОВЕМБРА

Оснивачка скупштина Локалне акционе групе (ЛАГ) заказана је за  23. новембар 2016. године, у 17.00 часова, у просторијама Пољопривредне стручне службе Сомбор, Стапарски пут, број 35, Сомбор.

Припреме за почетак рада Локалне акционе групе, односно њено оснивање трајале су годину дана и за то време припадници јавног, приватног и невладиног сектора, имали су могућност да се на предавањима информишу о томе шта су локалне акционе групе, који је њихов значај и сврха.

Локална акциона група представља локално партнерство приватног, јавног и невладиног сектора, што значи да ће у свом саставу имати представнике заинтересованих привредника, пословних удружења, представнике Градске управе града Сомбора и представнике невладиних организација.

Оснивачка скупштина је отворена за јавност.

нов 18

НАЦИОНАЛНИ СИМПОЗИЈУМ О УГРЕНТНОЈ МЕДИЦИНИ У СОМБОРУ

 НАЦИОНАЛНИ СИМПОЗИЈУМ О УГРЕНТНОЈ МЕДИЦИНИ У СОМБОРУ

Први запис о потреби хитног пружања лекарске помоћи у Сомбору стар је 250 година, а на симпозијуму који је, 18. новембра, Служба хитне медицинске помоћи Дома здравља „Др Ђорђе Лазић“  организовала,  говорило се о почецима и о томе шта савремена  ургентна медицина  данас нуди  витално угроженом пацијенту.

Лекаре, раднике хитне медицинске помоћи и госте поздравила је градоначелница Сомбора Душанка Голубовић.

Градоначелница је говорила о племенитости, храбрости и одговорности лекарског позива, али и истакла да служба хитне медицинске помоћи може свој задатак остварити само уколико је добро опремљена.

-Наш град препознаје потребе у здравству и настојимо да равномерно распоредимо средства и обезбедимо да једнако доступну, квалитетну и благовремену здравствену заштиту имају и становници 15 села и суграђани који живе у граду.  И управо  је у тој доступности и благовремености важна улога Службе хитне медицинске помоћи  и због тога је ваша служба веома важан партнер града. Ценећи партнерски однос, Град је у протеклом лекарипериоду омогућио да се реконструишу  и уреде просторије Хитне помоћи и помогаоГрадоначелница повезивање са донаторима који су обезбедили опрему и возила – казала је градоначелница Душанка Голубовић.

Присутнима су се, пре почетка стручног дела симпозијума обратили и: др. Емеше Ури, директорка Дома здравља „Др Ђорђе Лазић“ и др Лазар Рачић, члан Градског већа Града Сомбора за област здравствене и социјалне заштите.

У стручном делу симпозијума излагања су имали: прим. др Владимир Блануша, прим. др Милан Божина, прим. др Снежана Холцер Вукелић, прим. др Богдан Николић, др Ана Касап и др Иван Пешић.

Званична интернет презентација
No Notify!