дец 28

ПЛАН ЗА СМАЊЕЊЕ ПОПУЛАЦИЈЕ ПАСА ЛУТАЛИЦА У 2017. ГОДИНИ

ПЛАН ЗА СМАЊЕЊЕ ПОПУЛАЦИЈЕ ПАСА ЛУТАЛИЦА У 2017. ГОДИНИ

Градско веће је на 40. седници усвојило Акциони план за 2017. годину за реализацију програма контроле и смањења популације напуштених паса и мачака на територији Града Сомбора. Према усвојеном плану у наредној години ће се ради смањења популације паса луталица предузети шест активности. Прва се односи на даљи редован рад Одељења зоохигијене ЈКП „Чистоћа“ који подразумева хватање паса луталица и смештај у прихватилиште, а друга активност се односи на бесплатно чиповање и вакцинацију паса против беснила. Трећа мера, односно активност која ће се спровести јесте стерилизација паса и мачака у прихватилишту, док ће  инспекцијски надзор по основу Одлуке о држању кућних љубимаца вршити комунална инспекција. Као пета активност планирана је сарадња са невладиним организацијама, а као шеста активност  у плану је наведена израда пројекта о стању  у области  контроле популације напуштених паса и мачака и израда смерница за даље решавање овог проблема.

На 40. седници, одржаној 26. децембра 2016. године,  Веће је донело Решење о утврђивању економске цене програма предшколског васпитања и образовања по детету у Предшколској установи „Вера Гуцуња“, за 2017. годину. Корекција цена није вршена од 2014. Године, а према новом ценовнику у зависности од програма, повећање ће по детету износити у просеку 147,92 динара месечно.

Градско веће је одлучило да повећа број корисника Програма стручне праксе у 2016. години, тако ће 18 послодаваца у стицању вештина и знања обучавати 24 незапослена лица, а не 21 лице како је првобитно било одлучено.

Чланови Већа су размотрили и друга питања из делокруга свога рада.

Званична интернет презентација