ПОЧЕЛА ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТИМА ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКИМ ПУТЕВИМА, УЛИЦАМА И НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА И ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА

Одељење за комуналне делaтности, имовинско-правне и стамбене послове Градске управе Града Сомбора организује јавну расправу о нацртима одлуке о општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима на територији Града Сомбора и одлуке о накнадама за коришћење општинских путева.

Јавна расправа траје од 06.09.2019. до 23.09.2019. године, након чега ће надлежно одељење одржати јавну презентацију 23.09.2019. године од 10,00 до 11,00 часова у соби 142 зграде Жупаније, Трг Цара Уроша број 1.

Сви заинтересовани грађани своје предлоге и коментаре за нацрт одлуке о општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима на територији Града Сомбора и нацрт одлуке о накнадама за коришћење општинских путева могу да доставе у писаном облику на адресу: Одељење за комуналне делaтности, имовинско-правне и стамбене послове Градске управе Града Сомбора, Трг Цара Уроша број 1, 25000 Сомбор, или у електронском облику на jsolar@sombor.rs закључно са 20.09.2019. године.

Оригинални јавни позив на јавну расправу, нацрт одлуке о општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима на територији Града Сомбора и нацрт одлуке о накнадама за коришћење општинских путева можете да погледате овде.

Послови информисања и односа са јавношћу