јун 21

ПОЧЕЛО СКИДАЊЕ УСЕВА СА УЗУРПИРАНИХ ПАРЦЕЛА

Заменик градоначелнице Антонио Ратковић и Дарко Радуловић, члан Градског већа за пољопривреду у Ранчеву

Почело је скидање усева са узурпираних државних парцела. До сада су усеви скинути са две парцеле које су правна и физичка лица обрадила без правног основа.

Обе парцеле, од којих једна у Риђици, а друга у Ранчеву, су  биле под јечмом, а пожњевене су у складу са Одлуком о скидању усева са пољопривредног земљишта у јавној својини Републике, односно града Сомбора.

Скидању усева са парцеле у Ранчеву присуствовали су Антонио Ратковић, заменик градоначелнице и Дарко Радуловић, члан Градског већа за област пољопривреде и заштите животне средине.

Према речима Радуловића, на основу података Пољочуварске службе дошло се до сазнања да је узурпација извршена на 25 државних парцела. Након тога  формирана је  радна група која је позвала узурпаторе да пријаве узурпацију како би избегли  примену казнених мера. Од 12. јуна, када је објављен јавни позив, до 21. јуна, изјаве је потписало 21 лице које је откривено као узурпатор, а 12 лица је платило 696 евра по хектару  за бесправно коришћење државног пољопривредног земљишта и тиме избегло скидање усева од стране Града.

Законом о пољопривредном земљишту прописано је да узурпатори плаћају троструки износ највише просечне постигнуте цене закупа по хектару државног пољопривредног земљишта на територији округа.

Узурпаторе  који не пријаве узурпацију државног земљишта, осим скидања усева очекују и друге санкције, од којих је једна –  стављање пољопривредног газдинства у пасиван статус. Осим тога, Министарство пољопривреде и заштите животне средине, односно Управа за пољопривредно земљиште, ће против узурпатора покренути адекватне судске поступке.

                                                                 Послови информисања и односа са јавношћу

 

Званична интернет презентација