ПОТПИСАН МЕМОРАНДУМ О САРАДЊИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПАКЕТА ПОДРШКЕ

Поред званичника државне управе и локалне самоуправе, Амбасадора Швајцарске Конфедерације, Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге и Генералног секретара СКГО, у свечаном потписивању су учествовали и представници 14 градова и општина којима су додељени пакети подршке

Поред званичника државне управе и локалне самоуправе, Амбасадора Швајцарске Конфедерације, Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге и Генералног секретара СКГО, у свечаном потписивању су учествовали и представници 14 градова и општина којима су додељени пакети подршке

Данас је у Београду на заседању Скупштине СКГО уприличено потписивање Меморандума о сарадњи СКГО са свим градовима и општинама, који су изабрани за пакете подршке за унапређење антикорупцијских политика на локалном нивоу, који је одобрен у оквиру позива за доделу пакета подршке градовима и општинама  у оквиру пројекта „Унапређење доброг управљања на локалном нивоу“

Поред званичника државне управе и локалне самоуправе, Амбасадора Швајцарске Конфедерације, Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге и Генералног секретара СКГО, у свечаном потписивању су учествовали и представници 14 градова и општина којима су додељени пакети подршке, што је означило и званични почетак спровођења пакета. У име града Сомбора меморандум о сарадњи је потписала градоначелница града Сомбора Душанка Голубовић.

Пакети подршке подразумевају техничку помоћ која ће бити пружена кроз развој модела аката, обуке, менторски рад и директну саветодавну подршку, са циљем да се изабраним градовима и општинама пружи подршка за унапређење и успостављање како нормативног оквира, тако и одговарајућих процедура и механизама ради унапређења њиховог поступања у датим областима. Пројекат се реализује у периоду од 1. фебруара 2018. године до 30. новембра 2021. године, а спроводи га СКГО у оквиру Програма „Подршка Владе Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености – SwissPRO“, који подржава Влада Швајцарске, а имплементира Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС).

 С обзиром на то да је град Сомбор, усвојио Локални антикорупцијски план и формирао тело надлежно за праћење његове примене на начин како је то предвиђено Моделом, меморандум се односи на подршку за спровођење ЛАП, а у оквиру овог вида подршке за следеће тематске области:

Управљање сукобом интереса на локалном нивоу, Разоткривање корупције кроз заштиту узбуњивања и кроз управљање пријавама и представкама корисника услуга на рад службеника и органа ЈЛС, Однос између ЈЛС и јавних служби, јавних предузећа и других организација које ЈЛС оснива и делом или у потпуности финансира и контролише, Управљање донацијама које прима ЈЛС, Додела средстава из буџета ЈЛС за остваривање јавних интереса локалне заједнице, Формирање радних тела на нивоу ЈЛС.

                                                                       Послови информисања и односа са јавношћу