ПОТРЕБА ЗА УКЛАЊАЊЕМ АМБРОЗИЈЕ

Због утицаја на здравље становништва и повећаног броја особа код којих се испољавају симптоми алергије узроковане поленом биљке амброзија, Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине и Одељење инспекције и комуналне полиције Градске управе града Сомбора поновили су апел грађанима за потребом уклањања ове коровске биљке.

Одлуком Скупштине града Сомбора о заштити пољопривредног земљишта, усева и засада, пољских путева и канала од пољске штете прописано да су власници и корисници обрадивог пољопривредног земљишта дужни да земљиште редовно обрађују, као и да врше системско-континуирано уклањање свих корова, а нарочито амброзије на истом.

Амброзија се може уништавати дозвољеним хемијским средствима, или механичким путем: чупањем и кошењем. Чупање се препоручује из корена, а кошење што ближе земљи, како не би остали изданци који могу опет да израсту.

Уколико се не приступи уништавању односно уклањањ амброзије Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине на основу података пољочуварске службе, и Комунална инспекција и комунална полиција у току редовних контрола да примениће санкције против лица која начине овај прекршај, односно не приступе уништавању амброзије.

За учињени прекршај у атару прекршиоцу прети новчана казна у износу од 25.000,00 динара.

Оригинално саопштење погледајте овде.

Послови информисања и односа са јавношћу