авг 10

ПОЗИВ УЧЕСНИЦИМА У САОБРАЋАЈУ ДА УЧЕСТУВУЈУ У ИСТРАЖИВАЊУ О БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И РИЗИЦИМА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ

Агенција за безбедност саобраћаја Републике Србије у сарадњи са локалним самоуправама, односно са локалним Саветима за безбедност саобраћаја, до краја августа спроводиће истраживање о безбедности саобраћаја и ризицима у друмском саобраћају на територији Србије.

Учесници у саобраћају се у истраживање могу укључити попуњавањем упитника који је доступан  ОВДЕ.

Савет за безбедност саобраћаја на путевима на територији града Сомбора подржава истраживање и позива  учеснике у саобраћају да попуне упитник и наведу своје ставове који ће  бити основа за планирање будућих мера и активности за унапређење стања безбедности у саобраћају.

                                                              Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација