ПОЗИВАЈУ СЕ ГРАЂАНИ ДА УЧЕСТВУЈУ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ УТВРЂИВАЊА И ОЗНАЧАВАЊА НАЗИВА УЛИЦА, ТРГОВА, ЗАСЕЛАКА

Одељење за комуналне делатности, имовинско-правне и  стамбене послове Градске управе града Сомбора организује јавну расправу о нацрту Oдлуке о начину утврђивања и означавања назива улица, тргова, заселака и других делова насељеног места и начину означавања објеката и катастарских парцела са кућним бројевима.

Јавна расправа траје од 27. јула до 10. августа 2021. године. Грађани могу да доставе своје предлоге, сугестије и коментаре у вези са нацртом Oдлуке о начину утврђивања и означавања назива улица, тргова, заселака и других делова насељеног места и начину означавања објеката и катастарских парцела са кућним бројевима, у писаном облику на адресу: Одељење за за комуналне делатности, имовинско-правне и  стамбене послове Градске управе града Сомбора, Трг цара Уроша број 1, 25101 Сомбор, или електронским путем на dpavlovic@sombor.rs најкасније до 10. августа 2021. године, до 9 часова.

Јавна презентација нацрта Oдлуке о начину утврђивања и означавања назива улица, тргова, заселака и других делова насељеног места и начину означавања објеката и катастарских парцела са кућним бројевима за сва заинтересована лица одржаће се  10. августа од 10 до 11 часова у соби 142 зграде Жупаније, Трг цара Уроша број 1, Сомбор.

Јавни позив на јавну расправу, као и сам нацрт поменуте одлуке можете да погледате на следећем линку: