окт 26

ПОЗИВАЈУ СЕ УДРУЖЕЊА КОЈА СЕ БАВЕ МЛАДИМА, ДА ПОДНЕСУ ПРЕДЛОГЕ ПРОЈЕКАТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЈЕДНЕ ОД МЕРА АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА МЛАДЕ У 2019. ГОДИНИ

Манифестација „Музика на точковима“, већ неколико година окупља највећи број младих, а одржава се у оквиру обележавања 12. августа - Дана младих и пројектно финансира из средстава ЛАП-а за младе

Манифестација „Музика на точковима“, већ неколико година окупља највећи број младих, а одржава се у оквиру обележавања 12. августа – Дана младих и пројектно финансира из средстава ЛАП-а за младе

Расписан је јавни позив за финансирање пројеката и програма из буџета града Сомбора за реализацију Локалног акционог плана (ЛАП) за младе у 2019. години.

Предлоге пројеката могу подносити удружења грађана која се баве младима, имају седиште на територији града Сомбора и која су испунила  све пројектне обавезе при реализацији одобрених пројеката у претходним  позивима.

Предлог пројекта може обухватити само једну од мера ЛАП-а за младе, наведених у ЛАП-у за младе 2017-2021, и удружења могу поднети  највише један предлог пројекта било да су  носиоци или партнери у пројекту.

Пројекат мора бити реализован до 1. децембра 2019. године, а по једном пројекту Комисија може одобрити максимално 300.000,00 динара.

Предлоге пројеката удружења грађана могу подносити  наредних 15 дана.

Предлоге пројеката удружења грађана достављају у штампаном облику, у затвореној коверти у Градском услужном центру (приземље зграде Жупаније, Трг цара Уроша 1, Сомбор), на шалтер 11 или 12, са назнаком „За Комисију за доделу средстава ЛАП за младе за 2019. годину – не отварати“.

Јавни позив и обавезни  обрасци доступни су овде.

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација