јун 08

ПРЕДЛОЖЕНА ЛИСТА КОРИСНИКА ПОМОЋИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ СТАНОВАЊА ПРИПАДНИКА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ

Комисија за избор корисника помоћи за унапређење услова становања Рома доделом пакета грађевинског материјала утврдила је предлог за доделу пакета помоћи.

На Јавни позив за избор корисника помоћи за унапређење становања припадника ромске националне мањине доделом пакета грађевинског материјала достављено је 20 пријава.

Комисија је прегледала достављене пријаве и сачинила листу првенства за доделу помоћи коју чини 18 носиоца домаћинства, док је две пријаве одбила јер нису садржале сву потребну документацију.

Подносиоци пријава имају право приговора  на предлог доделе помоћи у року од три дана, односно до уторка, 12. јуна 2018. године.

Приговор се  упућује Комисији за избор корисника  помоћи за унапређење услова становања  Рома доделом пакета грађевинског материјала, а подноси у писаној форми путем Писарнице Градске управе града Сомбора (Градски услужни центар, шалтери 11 и 12), Трг цара Уроша 1, Сомбор.

Предлог листе првренства поделе пакета доступан је овде.

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација