мај 31

ПРЕДСТАВНИЦИ ГРАДА ПРИСУСТВОВАЛИ МЕЂУНАРОДНОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ О ПРЕКОГРАНИЧНОЈ САРАДЊИ

Антонио Ратковић и Бранислав Сворцан учесници Конференције испред града Сомбора

Антонио Ратковић и Бранислав Сворцан учесници Конференције испред града Сомбора

Савет Европе организовао је Међународну  конференцију  о прекограничној сарадњи у Европи. Конференција је одржана у Дубровнику 24. и  25. маја, а присуствовали су јој представници градова из Португала, Шпаније, Француске, Белгије, Републике Ирске, Данске, Хрватске, Босне и Херцеговине, СР Немачке и Србије. Испред града Сомбора Конференцији су присуствовали Антонио Ратковић, заменик и Бранислав Сворцан, помоћник градоначелнице.

Питања децентрализације, правни оквир прекограничне сарадње и примери добре праксе прекограничне сарадње, размотрени су на Конференцији.

Наведено је неколико примера добре праксе прекограничне сарадње  микрорегија, као што је микрорегија формирана  између Шпаније и Португала, као и примери добре праксе између пограничних градова Француске и Немачке.

Указано је на потребу формирања сличних облика сарадње између градова у државама јужне и југоисточне Европе,  посебно између држава и градова Балкана.

„Истинско обједињавање и повезивање држава почиње са локалног нивоа“, закључак је и порука Конференције, а Савет Европе ће у предстојећем периоду помагати заинтересоване градове, општине и регије да успоставе прекограничну сарадњу, као најзначајнији корак на путу европских интеграција.

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација