феб 28

ПРИВРЕДНИ САВЕТ ГРАДА САГЛЕДАО ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

Привредни савет

Привредни савет

Привредни савет Града Сомбора анализирао је и дао позитивно мишљење о  плану капиталних улагања за период 2017-2020. године и плану  имплементације за 2017. годину. Анализирајући  капиталне пројекте Привредни савет се руководио циљевима дефинисаним Стратегијом одрживог развоја Града Сомбора  2014-2020.

План капиталних улагања  за период 2017-2020. године и план имплементације за 2017. годину биле су теме које је  Привредни савет Града Сомбора размотрио на седмој седници.

Седници је присуствовала и градоначелница Душанка Голубовић која се захвалила члановима Привредног савета што су уважили значај теме и окупили се у пуном саставу.

Чланови Савета су анализирали све капиталне пројекте представљене у плану, руководећи се стратешким циљевима дефинисаним Стратегијом одрживог развоја Града Сомбора 2014-2020. године. Привредни савет је размотрио све предложене пројекте  и размотрио процену трајања реализације, изворе финансирања у складу са програмским буџетом Града Сомбора за 2017. годину и допринос реализацији развојних циљева Града Сомбора.

Привредни савет је сагледао  и капиталне пројекте  који би требало да буду обухваћени планом имплементације за 2017. годину и дао позитивно мишљење и на план капиталних улагања за период 2017-2020.  и план имплементације за 2017. годину.

Мишљење Привредног савета на нацрт плана капиталних улагања достављено  је Градском већу Града Сомбора.

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација