феб 28

САВЕТ ЗА ПЛАНИРАЊЕ СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ УСВОЈИО ПРИОРИТЕТЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

Савет за развој социјалне политике

Савет за планирање социјалне политике Града Сомбора усвојио је план рада за 2017. годину и одлучио да 2017. година буде посвећена борби против свих облика насиља над децом. Под насиљем над децом подразумева се вршњачко насиље, породично насиље, сексуална  злоупотреба, економско насиље над децом, злоупотреба  дечијег рада, принуда  на просјачење, маргинализација  у социјалној средини и све оно што нарушава достојанство детета.

План рада  за 2017. годину садржи кварталне програмске активности усмерене ка афирмисању мировне културе, демократским вредностима, поштовању и уважавању различитости.

На седници Савета, одржаној 22. фебруара 2017. године, исказана је и потреба за формирањем мултисекторског савета, који би чинили представници полиције, судства,  образовних и здравствених установа, установа социјалне заштите и цивилног сектора.

Један од задатака Савета ће бити и унапређење и развој услуга социјалне заштите, као и обезбеђивање мониторинга из надлежности Града Сомбора. Унапређење услуга социјалне заштите била је тема научне конференције  „Ка бољој демографској будућности Србије“ којој су присуствовале, председница  Савета Тамара Савовић и Марија Јерковић, помоћница начелнице  Одељења за друштвене делатности.

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација