РАСПИСАН ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ПОДРШКЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА ГРАЂАНА У ВИДУ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА

Град Сомбор расписао је Јавни позив за доделу стамбене подршке за побољшање услова становања грађана у виду грађевинског материјала за санацију, адаптацију/реконструкцију стана односно породичне куће за 2023. годину.

Право ичешћа имају држављани Републике Србије који имају пребивалиште на територији Града Сомбора најмање пет година пре подношења захтева и потребно је да је подносилац захтева власник непокретности за коју подноси пријаву, која је уписана у катастар, или уз сагласност члана породице који је власник, да подносилац пријаве или члан његовог домаћинства немају у својини други стан или кућу која испуњава основне услове становања и да приходи домаћинства не прелазе границе прихода из члана 91. Закона о становању и одржавању зграда.

За побољшање услова становања у виду грађевинског материјала у градском буџету је издвојено 6.000.000 динара, а јавни позив је отворен до 24. марта.

Све о потребној документацији и начину пријаве можете да погледате на следећем линку: