дец 26

РАСПИСАН ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА ЗА 2018. ГОДИНУ

Јавни позив за суфинансирање програма у области спорта у 2018. години расписан је 22. децембра 2017. године, а пријаве на позив могу се подносити 15 дана од дана расписивања јавног позива.

Према условима наведеним у позиву, суфинансираће се програми спортских организација којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Сомбора.

То су програми који подстичу и стварају услове за унапређење спортске рекреације, програми организовања спортских такмичења од посебног значаја за град Сомбор, програми за суфинансирање учешћа спортских организација са територије града Сомбора у домаћим и европским клупским такмичењима, као и стипендирање перспективних спортиста.

Суфинансираће се и програми који унапређују стручни рад учесника у области спорта и подстицати запошљавање висококвалификованих спортских стручњака и врхунских спортиста са територије града Сомбора.

Пријаве на јавни позив са комплетном документацијом достављају се у затвореној коверти препорученом пошиљком или лично на адресу: Спортски савез града Сомбора, Венац Петра Бојовића 11. На коверти обавезно назначити пуно име и адресу пошиљаоца, навести за који јавни позив се подноси пријава и ставити ознаку НЕ ОТВАРАТИ.

Текст јавног позива и пратећи обрасци доступни су овде.

                                                               Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација