сеп 13

РАСПИСАН ЈЕ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ 35 ГРАДСКИХ СТИПЕНДИЈА ЗА СТУДЕНТЕ У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ

Пријаве на конкурс за градску стипендију могу поднети студенти академских и струковних студија првог и другог степена који су држављани Србије, имају пребивалиште на територији града Сомбора, похађају факултет чији је оснивач Република Србија и чије је седиште у Србији. Један од услова који студенти морају испунити је и да су на режиму финансирања из Републичког буџета, да нису апсолвенти и нису у радном односу, као и да  нису навршили 26 година.

Осим успеха током школовања, према критеријумима за доделу градске стипендије  бодоваће се и дефицитарност струке.

Пријаве на конкурс подносе се на посебном обрасцу, уз сву прописану документацију и предају на шалтерима 11 и 12 Градског услужног центра, Трг цара Уроша 1, Сомбор.

Конкурс је отворен од 16. септембра до 16. октобра 2019. године.

Образац за пријаву се преузима на шалтерима 11 и 12 Градског услужног центра.

Конкурс за доделу студентских стипендија доступан је овде.

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација