РАСПИСАН КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ГРАДСКИХ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ, РОК ЗА ПРИЈАВЕ 15. ОКТОБАР

Расписан је конкурс за доделу 25 градских стипендија за студенте у школској 2018/2019. години.

Пријаве на конкурс могу поднети студенти академских и струковних студија првог и другог степена који су држављани Србије, имају пребивалиште на територији града Сомбора, похађају факултет чији је оснивач Република Србија и чије је седиште у Србији. Један од услова који студенти морају испунити је и да су на режиму финансирања из  републичког буџета, да нису апсолвенти и нису у радном односу, као и да  нису навршили 26 година.

Осим успеха током школовања, према критеријумима за доделу градске стипендије  бодоваће се дефицитарност струке и то тако да ће се највише бодова (30) доделити студентима који ће по завршетку студија стећи звање – дипломирани информатичар-информационе технологије.

Као дефицитарна струка, са додатних 25 бодова,  бодоваће се пријаве  студената  који ће по завршетку студија стећи звања: дипл. професор математике, дипл. дефектолог – логопед, дипл. социјални радник и дипл. инжењер технологије-биотехнологија.

Пријаве на конкурс подносе се на посебном обрасцу, уз сву прописану документацију и предају на шалтерима 11 и 12, Градског услужног центра, приземље „Жупаније“, Трг цара Уроша 1, Сомбор.

Рок за подношење пријава је 15. октобар 2018. године.

Конкурс за доделу студентских стипендија доступан је овде.

Образац за пријаву се преузима на шалтерима 11 и 12, Градског услужног центра, а доступан је и овде.

Послови информисања и односа са јавношћу