сеп 14

РАСПИСАН КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА

Конкурс за доделу 25 градских студентских стипендија у  школској 2017/2018.  години отворен је од 15. септембра до 15. октобра  2017. године.

Право на доделу стипендије може остварити студент академских и струковних студија првог и другог степена који је држављанин Републике Србије, има пребивалиште на територији града Сомбора, похађа високошколску установу чији је оснивач Република Србија и  чије је седиште на територији Србије.

Осим тога, да би остварио право на доделу стипендије студент мора бити у режиму финансирања из републичког буџета и млађи од  26 година. Право на доделу стипендије не могу остварити апсолвенти, као ни студенти који су у радном односу.

Критеријуми за доделу стипендије су дефицитарност струке и успех постигнут током школовања.

У оквиру критеријума дефицитарност струке,  највише бодова  (30) биће додељено за звање дипл. инжењер електротехнике и рачунарства.

Звања дипл. професор математике, дипл. инжењер мехатронике, дипл. социјални радник и дипл. инжењер пољопривреде-заштита биља биће бодовани са 25 бодова.

Успех постигнут током школовања бодоваће се према скали која је у оквиру конкурса који је доступан овде.

Стипендија се додељује за једну школску годину (2017/2018.) и студентима  који остваре право на стипендију биће исплаћивана у десет једнаких месечних рата у износу од 11.176,00 динара.

Пријаве се подносе на посебном обрасцу, уз прописану документацију и предају се у Градском услужном центру (шалтер 11 и 12), Трг цара Уроша 1, Сомбор.

                                                              Послови  информисања и  односа  са јавношћу

Званична интернет презентација