сеп 14

НА ПРВОМ САСТАНКУ  ПРОЈЕКТНОГ ТИМА ВИСИТУС-а УТВРЂЕНЕ БУДУЋЕ АКТИВНОСТИ

Пројектни тим ВИСИТУС-а

Први састанак пројектног тима  пројекта „Проширење туристичке понуде прилагођене слепим и слабовидим особама“ („Enriching tourism offer for persons with visual impairment and blindness“), одржан је 13. септембра 2017. године у Сомбору.

Први званични састанак пројектног тима, којем су присуствовали чланови пројектних тимова свих пројектних партнера, отворио је менаџер пројекта, проф. др Саша Бошњак.

Партнери у пројекту су поднели информације о до сада спроведеним активностима, као и наредне кораке које је потребно предузети,  с обзиром да је за крај првог извештајног периода одређен 14.09.2017. године.

Утврђене су и друге активности које пројектни тим мора спровести до краја првог извештајног периода, односно на самом почетку другог периода.

***

Финансирање пројекта ВИСИТУС, је у априлу 2017. године, одобрио Заједнички одбор за праћење (Joint Monitoring Comitteee) Интеррег ИПА програма прекограничне сарадње Србија – Хрватска за период 2014-2020.

Водећи апликант пројекта je град Сомбор, прекогранични партнер општина Ердут, а партнер из Србије – Институт економских наука.

Циљ пројекта је креирање услова за унапређење туристичке понуде у пограничном подручју Западнобачког управног округа и Осјечко-барањске жупаније, кроз проширење понуде за слепе и слабовиде.

Имплементација пројекта почела је 15. јуна 2017. године, а као дан завршетка реализације, одређен је 14.02.2019. године.

Укупан буџет пројекта је 353.048,18 евра, а буџет Града Сомбора у укупном буџету учествује са 157.221,11 евра.

Званична интернет презентација