РАСПИСАН  КОНКУРС  ЗА  ДОДЕЛУ ПРИЗНАЊА „АВРАМ МРАЗОВИЋ“

Надлежна Комисија расписала је конкурс за доделу признања „Аврам Мразовић“, које се додељује  просветним радницима из установа образовања са седиштем на територији града Сомбора.

Конкурс је отворен од 15. септембра до 15. октобра 2017. године, а пријаве могу подносити основне и средње школе и предшколска установа за васпитаче, наставнике и професоре из своје установе и то на основу предлога надлежног органа предшколске установе, односно наставничких већа основних и средњих школа.

Учесници конкурса осим пријаве, подносе и образложење о  оствареним  резултатима  у образовно-васпитном раду.

Пријава са образложењем, са назнаком „За конкурс за доделу признања „Аврам Мразовић“, подноси  се  на шалтерима 11 и 12   Градског услужног центра (приземље зграде локалне самоуправе, Трг цара Уроша 1, Сомбор).

Конкурс је доступан овде.

                                                                      Послови информисања и односа са јавношћу