РАСПИСАН КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА МЕДИЈА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2018. ГОДИНИ

Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања у 2018. години, објављен је 23. фебруара 2018. године и медији који испуњавају услове конкурса предлоге пројеката могу достављати наредних 20 дана.

За суфинансирање  медијских садржаја  Одлуком о буџету града Сомбора за 2018. годину опредељено је 12.000.000,00 динара.

Најмањи износ који се може одобрити по пројекту износи 20.000,00 динара, а највећи 2,5 милиона динара.

Штампани медији, радио станице, новинске агенције и интернет портали, као учесници конкурса могу поднети захтев за суфинансирање највише до 80 одсто вредности пројекта, а телевизије до 50 одсто вредности пројекта.

У конкурсу  су наведени и критеријуми за оцену пројеката и позив новинарским удружењима да предложе чланове комисије која ће прегледати пријављене пројекте и одлучити о  томе које би медијске садржаје требало суфинансирати.

Пријаве се подносе на шалтерима 11 и 12 Градског услужног центра (приземље „Жупаније“) или редовном поштом на адресу: Град Сомбор – Градоначелница, Трг цара Уроша 1, 25000 Сомбор, са назнаком –  за Конкурс за суфинансирање пројеката медијских садржаја.

Конкурс са припадајућим обрасцима доступан је овде.

Послови информисања и односа са јавношћу