УТВРЂЕН ПРЕДЛОГ ПРОЈЕКАТА, ПРОГРАМА И МАНИФЕСТАЦИЈА У КУЛТУРИ У 2018. ГОДИНИ, КОЈЕ ЋЕ ГРАД СУФИНАНСИРАТИ ИЗ БУЏЕТА

Комисија за финансирање и суфинансирање пројеката, програма и манифестација у култури за 2018. годину, прегледала је достављене предлоге и констатовала да је на јавни позив достављено 67 предлога пројеката, односно програма.

Комисија је једну пријаву која је пристигла по истеку јавног позива одбацила и 18 пријава одбила проценивши да у предлогу одбијених пројекта исказани трошкови нису реално приказани и оправдани.

Комисија је предложила да се у 2018. години из средстава опредељених Одлуком о буџету града Сомбора за 2018. годину, финансира 48 пројеката, односно програма и манифестација.

Према предлогу Комисије, највише средстава, односно милион динара заслужује манифестација УГ „Бодрог“ – „Бодрог фест 2018“, предложено је и да се   800.000,00 динара  додели ГКУД  „Раванград“ за  годишње програмске активности на очувању културног блага  Срба староседелаца.  Исти износ, 800.000,00 динара, предлаже се за редован рад Сомборског певачког друштва, а за редован рад СКУД „Ђурђевак“ – Кљајићево, предлаже се износ од 575.000,00 динара. За програмске активности УГ „Буњевачко коло“ предложен је износ од 450.000,00 динара, док је за програм оснаживања младих у Стапару који је предложила МКПЗ „Стапар“, предложен износ од 420.000,00 динара.

Комплетна листа предложених пројеката доступна је овде.

На предложену листу, учесници конкурса имају право да поднесу приговор у року од три дана од дана објављивања исте, односно до  27. фебруара 2018. године.

Послови информисања и односа са јавношћу