РАСПИСАН ОГЛАС ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ДЕЦЕ ЗА ПОЛАЗАК У ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Одељење за образовање Градске управе расписало је оглас за евидентирање деце за полазак у први разред основне школе за школску 2023/2024. годину. У први разред основне уписују се деца која на дан почетка школске године 01.09.2023. године имају 6,5 до 7,5 година, односно рођена од 01.03.2016. до 01.03.2017. године.

Дете старости од 6 до 6,5 година, по жељи родитеља, може да се упише у први разред након провереспремности за полазак у школу.

Дете старије од седам и по година, које због болести или других разлога није уписано у први разред, може да се упише у први или одговарајући разред на основу претходне провере знања.

Пријављивање деце за упис у први разред основне школе обавезни су да изврше РОДИТЕЉИ, а за децу под старатељством, старатељ или орган старатељства.

За пријаву детета подноси се на увид:

  • важећа лична карта, са тачном адресом родитеља или старатеља,
  • решење о старатељству за децу под старатељством.

Пријављивање деце вршиће се у ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА СОМБОРА, ОДЕЉЕЊУ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, соба бр. 226/A, 2 спрат, Трг цара Уроша бр. 1, (зграда 2Жупаније“), сваког радног дана од 08,00 до 15,00 часова, по следећем распореду:

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ СОМБОР од 01. фебруара до 07. фебруара 2023. године

ОШ „НИКОЛА ВУКИЋЕВИЋ“ СОМБОР од 08. фебруара до 14. фебруара 2023. године

ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР“ СОМБОР од 08. фебруара до 14. фебруара 2023. године

ОШ „АВРАМ МРАЗОВИЋ“ СОМБОР од 17. фебруара до 23. фебруара 2023. године

ОШ „БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО“ СОМБОР од 17. фебруара до 23. фебруара 2023. године

Пријављивање деце у насељеним местима: Ал. Шантићу, Бездану, Б. Брегу, Б. Моноштору, Чонопљи, Дорослову, Гакову, Колуту, Кљајићеву, Растини, Риђици, Станишићу, Стапару, Светозар Милетићу и Телечки вршиће се у основним школама у истом термину од 01. фебруара до 23. фебруара 2023. године.

НАКОН ЗАВРШЕНОГ ЕВИДЕНТИРАЊА ДЕЦЕ, ШКОЛЕ ЋЕ ПИСМЕНО ОБАВЕСТИТИ РОДИТЕЉЕ О ТЕРМИНИМА УПИСА И ПРОВЕРИ СПРЕМНОСТИ ЗА ПОЛАЗАК У ШКОЛУ, ПРИМЕНОМ ПРЕПОРУЧЕНИХ СТАНДАРДА НАДЛЕЖНОГ МИНИСТАРСТВА.