РАЗВОЈНИ ФОНД ВОЈВОДИНЕ ОБЈАВИО КОНКУРСЕ ЗА КРЕДИТИРАЊЕ ПРИВРЕДЕ

Развојни фонд Војводине објавио је конкурсе намењене кредитирању правних лица и предузетника.

У питању су конкурси за дугорочно кредитирање за инвестициона улагања,  трајна обртна средства, развој туризма субвенционисан од стране Покрајинског секретаријата за привреду и туризам, финансирање климатски одрживих инвестиција, инвестиција у оквиру ИПАРД програма, као и краткорочне кредите за обртна средства.

Такође, објављени су и конкурси за кредитирање пољопривредних газдинстава.

Све о конкурсима за кредитирање Развојног фонда Војводине можете да погледате на следећем линку: