СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА: УПУТСТВО О РАДУ ТРЕЗОРА ЗА 2023. ГОДИНУ

Градско веће града Сомбора одржало је данас 137. седницу на чијем дневном реду су се нашле четири тачке.

Између осталог, Градско веће донело је Упутство о раду трезора Града Сомбора за 2023. годину. Ово Упутство намењено је директним буџетским корисницима и њиме се регулише начин извршења буџета, буџетско рачуноводство и извештавање, контрола финансијских трансакција, као и садржина образаца за Главну књигу трезора.

На данашњој седници Градско веће усвојило је и План јавних набавки Града Сомбора за 2023. годину, а у оквиру финансијских питања усвојени су финансијски планови за позиције градског буџета за Грађевинско земљиште и путеве, Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре – Јавни ред и безбедност, Политички систем локалне самоуправе и Опште јавне услуге Управе, Унапређење привредног и инвестиционог амбијента – Дотације невладиним организацијама, а такође у оквиру плана Општих услуга локалне самоуправе – Управљање у ванредним ситуацијама за 2023. годину.