мар 19

РЕВИДИРАН ФИНАСИЈСКИ ПЛАН ОБАВЕЗАН ЗА СВА УДРУЖЕЊА КОЈИМА ЈЕ ОДОБРЕН МАЊИ ИЗНОС СРЕДСТАВА ЗА ПРОЈЕКТЕ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ

Решење о додели средстава за финансирање и суфинансирање пројеката, програма и манифестација у области културе донето је и објављено у петак, 16. марта 2018. године.

С обзиром да је надлежна комисија  појединим удружењима одобрила мањи износ средстава од оног који су удружења тражила у пројекту,  удружења имају обавезу да доставе нову спецификацију трошкова, односно ревидиран финансијски план.  Удружења која процене да им одобрена  средства нису довољна за реализацију пројекта,  имају обавезу да Одељење за друштвене делатности Градске управе града Сомбора обавесте да одустају од средстава која су им додељена.

Расподела средстава извршена је у складу са Правилником о финансирању и суфинансирању програма/пројеката удружења која  су од  јавног интереса за град Сомбор.

Оригинално обавештење о обавези достављања ревидираног финансијског плана доступно је овде.

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација