мар 20

ПОТПИСАНЕ ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ВЕРА ГУЦУЊА“

Потписници - Весна Крстић за синдикат, Александра Перовић за ПУ, за Град Антонио Ратковић, заменик градоначелнице, а присуствовао је Горан Тодорић, начелник Одељења за образовање

Потписници – Весна Крстић за синдикат, Александра Перовић за ПУ, за Град Антонио Ратковић, заменик градоначелнице, а присуствовао је Горан Тодорић, начелник Одељења за образовање

Прве измене и допуне Колективног уговора ПУ „Вера Гуцуња“ у Сомбору, данас (20.03.2018.) су потписали  Антонио Ратковић, заменик градоначелнице Сомбора – испред Града, Александра Перовић, директорка Предшколске установе „Вера Гуцуња“, Сомбор за  послодавца и Весна Крстић, председник Независног синдиката просветних радника Војводине (НСПРВ) ПУ „Вера Гуцуња“, Сомбор.

Прве измене и допуне Колективног уговора ПУ „Вера Гуцуња“ претходно је,  на 23. седници,  прихватила Скупштина града Сомбора.

Измене су имплициране ступањем на снагу Посебног колективног уговора за запослене у установама образовања чији је оснивач  Република Србија, Аутономна покрајина и локалне самоуправе. Изменама и допунама,  Колективни уговор ПУ „Вера Гуцуња“ је усаглашен са градским  колективним уговором.

Измене се односе на регулисање права запослених по питању неплаћеног одсуства, сопствених прихода, надокнаде трошкова, солидарних помоћи, јубиларних награда и синдикалних питања.

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација