мар 20

ОБАВЕЗНО ДОСТАВЉАЊЕ РЕВИДИРАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА ЗА ОДОБРЕНЕ ПРОЈЕКТЕ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Удружења грађана којима су за реализацију програма/пројеката  у области социјалне и здравствене заштите у 2018. години  одобрени мањи износи  у односу на тражене у финансијском плану, имају обавезу да доставе нову спецификацију трошкова.

Ревидиран финансијски план удружења достављају Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Сомбора, односно обавештење да одустају од средстава која су додељена.

Расподела средстава извршена је у складу са Правилником о финансирању и суфинансирању програма/пројеката удружења који су од јавног интереса за град Сомбор и Одлуке о буџету града за 2018. годину.

Обавештење Одељења за друштвене делатности доступно је овде, а РЕШЕЊЕ о додели средстава за финансирање и суфинансирање програма/пројеката у области социјалне и здравствене заштите овде.

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација