мар 20

ШЕСТ УЧЕСНИКА КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ ДО 26. МАРТА МОРАЈУ ДОПУНИТИ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Комисија за спровођење поступка расподеле средстава из буџета града Сомбора за невладине организације и удружења грађана у области противпожарне заштите, одржала је 1. седницу, ради отварања пријава на конкурс и прегледа поднете документације.

Комисија је констатовала да је на Конкурс достављено 11 пријава,  од којих је пет удружења доставило комплетну, а шест непотпуну документацију.

Организације  које нису доставиле  тражену документацију имају обавезу да је ДОПУНЕ до 26. марта 2018. године.

На 1. седници, одржаној 20. марта 2018. године, Комисија је сачинила табеларни приказ пристиглих пријава и документације која недостаје код пријава појединих организација.

Извод из записника Комисија за спровођење поступка расподеле средстава из буџета града Сомбора за невладине организације и удружења грађана у области противпожарне заштите, са прегледом пријава на конкурс и назнаком о  потреби допуне документације, доступан је овде.

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација